Nabory

Ocena talentu u dzieci w sporcie jest procesem trudnym i złożonym. Istnieje zawsze pewne ryzyko błędów i ograniczeń, które mogą wpływać na dokładność oceny. Dlatego ważne jest, aby ten proces był jak najbardziej obiektywny i oparty na wielu źródłach informacji.

Ocena zawodnika często odbywa się przy udziale trenerów oraz koordynatora. Pomaga to w zminimalizowaniu błędu w ocenie.

Trenerzy oceniają zawodników według stworzonej piramidy. Piramida ta obejmuje różne kategorie wiekowe i podczas oceny trenerzy zwracają uwagę na specyfikę danego etapu.

Nie zamykamy drogi dla zawodników, którzy nie otrzymali zaproszenia do AP Deyna. Istnieje także możliwość dołączenia w późniejszym okresie. Nabory odbywają się dwa razy w sezonie, a konkretnie w październiku oraz na przełomie stycznia i lutego.

Wyniki naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładkach danego rocznika maksymalnie w ciągu tygodnia od daty naborów.

Chęć uczestnictwa w treningach należy potwierdzić w ciągu tygodnia od wyników wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej w zakładce ” Zapisy “.

 

Terminy najbliższych naborów Lewy Brzeg Warszawy

(lokalizacja: Natolin, Ursynów, Służew, Służewiec, Włochy)


Rocznik 2014 – piątek, 13 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko i hala pneumatyczna przy ul. Na Uboczu 9


Rocznik 2013 – piątek, 20 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko i hala pneumatyczna przy ul. Na Uboczu 9


Rocznik 2015, 2016, 2017 – piątek, 27 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko i hala pneumatyczna przy ul. Na Uboczu 9

                                     

                                   Terminy najbliższych naborów Prawy Brzeg Warszawy

(lokalizacja: Targówek, Witolin, Gocław, Grochów)


Rocznik 2014 – piątek, 13 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko GKP Targówek ul. Kołowa 18


Rocznik 2013 – piątek, 20 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko MOS7 przy ul. Osowskiej 81


Rocznik 2015, 2016, 2017 – piątek, 27 października godz. 18:30 – 20:00 miejsce: boisko MOS7 przy ul. Osowskiej 81


Wszelkie informację można uzyskać:

Tel. kontaktowy: 782-144-144

e-mail: biuro@apdeyna.pl