Nabory

Ocena talentu u dzieci w sporcie jest procesem trudnym i złożonym. Istnieje zawsze pewne ryzyko błędów i ograniczeń, które mogą wpływać na dokładność oceny. Dlatego ważne jest, aby ten proces był jak najbardziej obiektywny i oparty na wielu źródłach informacji.

Ocena zawodnika często odbywa się przy udziale trenerów oraz koordynatora. Pomaga to w zminimalizowaniu błędu w ocenie.

Trenerzy oceniają zawodników według stworzonej piramidy. Piramida ta obejmuje różne kategorie wiekowe i podczas oceny trenerzy zwracają uwagę na specyfikę danego etapu.

Nie zamykamy drogi dla zawodników, którzy nie otrzymali zaproszenia do AP Deyna. Istnieje także możliwość dołączenia w późniejszym okresie. Nabory odbywają się dwa razy w sezonie, a konkretnie na przełomie sierpnia i września oraz stycznia i lutego.

Wyniki naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładkach danego rocznika maksymalnie w ciągu tygodnia od daty naborów.

Chęć uczestnictwa w treningach należy potwierdzić w ciągu tygodnia od wyników wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej w zakładce ” Zapisy “.

Termin naborów: Nabory trwają cały rok ! 

Wszelkie informację można uzyskać:

Tel. kontaktowy: 782-144-144

e-mail: biuro@apdeyna.pl