E – deklaracje

Zawodnik może brać udział w zajęciach tylko pod warunkiem złożenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej. Deklaracje do wypełnienia znajdziecie Państwo pod tym linkiem