fbpx

Szukamy następców Kazimierza Deyny

Stowarzyszenie Grom we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Deyny oraz Spółdzielnią Socjalną 4SMART, serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z KS GROM i innych klubów do udziału w cyklu turniejów holenderskich pn. Warsaw Deyna Cup – Talentiada Gromika. Najlepszy zawodnik talentiady otrzyma stypendium sportowe o wartości 1000 zł.

Nagrody dla uczestników Talentiady

Dla dzieci które zgromadzą najwięcej punktów w całym cyklu (6 edycji) Talentiada w jednym sezonie są przewidziane atrakcyjne nagrody:

Terminarz Talentiady Jesień 2020

Zasady Talentiady Warsaw Deyna Cup

Turniej polega na wyborze najbardziej wartościowych zawodników, dających najwięcej wartości drużynie. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka. Turniej polega na rozegraniu określonej ilości gier przez każdego zawodnika. Każda gra to nowy skład drużyny. Każdy zawodnik grający w meczu otrzymuje określoną ilość punktów:

Przykładowo drużyna A wygrywa 2:1 z drużyną B. Każdy zawodnik z drużyny A dostaje 12 pkt (10+2), zawodnik z drużyny B – 1 pkt (0+1). Warto zauważyć że nie nagradzamy tu extra strzelców bramek – warto o tym powiedzieć zawodnikom, że w tym turnieju nie wyłaniamy króla strzelców!
W każdej Talentiadzie rywalizacja odbywać się będzie w składach 4 osobowych. W jednej dywizji bierze udział od 7 do 9 dzieci.  Dzieci grają mecze w drużynach 4 osobowych, każdy mecz będzie trwał 15 minut, po każdym meczu zostaje zmieniany skład drużyny, zawodnicy zmieniają się miejscami tylko i wyłącznie w ramach tej samej dywizji.  W jednej edycji każdy zawodnik rozegra 6 spotkań.  (np. w kolejce (meczu) grają przeciw sobie zawodnicy z numerami 1,2,3,4 przeciw 5,6,7,8, w drugiej kolejce grają przeciw sobie zawodnicy 1,3,5,7 przeciw 2,4,6,8, w trzeciej kolejce graja zawodnicy 1,8,4,6 przeciw 2,3,5,7 itd.)
Po każdej edycji jest tworzony ranking na podstawie, którego dzieci w danym roczniki są przydzielani do odpowiedniej dywizji, w ten sposób dzieci z największą liczbą punktów będą w dywizji A, a dzieci z mniejszą liczbą punktów w dywizji B, C, D.  W każdej dywizji jest taki sam system punktacji. Punkty z każdej edycji są sumowane.  I tak w kolejnej edycji dzieci z największą sumą punktów tworzą dywizję A, W ten sposób co edycję będzie następowała ewaluacja i dzieci najbardziej uzdolnione będą awansowały do wyższej dywizji, możliwy jest awans z dywizji D bezpośrednio do dywizji A, o wszystkim decyduje suma punktów na zakończenie edycji. Edycja jest to jedno dwugodzinne spotkanie, składające się z 6 meczy 15 minutowych. Jeden cykl Talentiady składa się z 6 edycji.